Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van MichaelKames.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie op deze webpagina. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. MichaelKames.nl spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. MichaelKames.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

 

Het auteursrecht op deze website berust bij MichaelKames.nl en op specifieke onderdelen bij derden welke met toestemming (beeld- en/of audio-) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan MichaelKames.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door MichaelKames.nl.